NEN 1010

NEN 1010 Veiligheidskeuring

De NEN 1010 staat voor Nederlandse Norm voor laagspanning installaties. Bij de veiligheidskeuringen op basis van de NEN 1010 wordt gecontroleerd op de veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid van de elektrische installatie.

U wilt dat uw elektrische laagspanningsinstallatie deugdelijk en veilig functioneert. Dit voorkomt namelijk onnodig uitval en problemen binnen uw woning of bedrijf en organisatie. Daarom is het aan te raden om uw installatie op het moment dat u uw nieuwe installatie of gewijzigde bestaande (deel)installatie in gebruik neemt, te laten controleren. Oosting Service kan deze inspectie of controle voor u uitvoeren.

De NEN 1010 inspectie is niet verplicht. In het Bouwbesluit is wettelijk vastgelegd dat een elektrische laagspanningsinstallatie bij oplevering moet voldoen aan de NEN 1010 norm. Dit houdt in dat de installatie deugdelijk en veilig moet zijn aangelegd De NEN 1010 inspectie is echter niet verplicht gesteld in het Bouwbesluit.

Wij adviseren u echter om een NEN 1010 inspectie wel altijd uit te laten voeren op het moment dat u een nieuwe installatie laat aanleggen of een bestaande installatie wijzigt, vanwege twee belangrijke redenen:

De NEN 1010 inspectie is de opleverinspectie van een elektrische installatie. In het Bouwbesluit is gesteld dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Bij een NEN 1010 inspectie controleert onze inspecteur de installatie visueel en voert hij of zij verschillende metingen uit. Voorafgaand aan de oplevering ontvangt u een rapportage, waarin vermeld wordt of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010.

Oosting Service kan in overleg met u of uw installateur het advies geven om bij een korte opleveringsdatum diverse NEN 1010 deelinspecties uit te voeren tijdens de bouw. Dit betekent dat eventuele gebreken nog tijdens de bouw kunnen worden opgelost.

De veiligheidskeuring van de elektrische installatie bestaat uit drie onderdelen:

De visuele inspectie

Bij de visuele inspectie van de elektrische installatie wordt beoordeeld of aan de hierna genoemde punten (voor zover van toepassing) wordt voldaan.

Inspectie door meting en beproeving:

Bij meting en beproeving van de elektrische installatie wordt beoordeeld of aan de hierna genoemde punten (voor zover van toepassing) wordt voldaan.