ARBO Wetgeving

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.In de arbeidsomstandighedenregeling, die een uitwerking is van de arbeidsomstandighedenwet (1999), staan verwijzingen naar normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een NEN 3140 keuring te onderwerpen. NEN 3140 keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.

Hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden.

Afdeling 1. Toepasselijkheid en definitie.

Artikel 7.1. Arbeidsmiddelen buiten gebruik.

Artikel 7.2. Arbeidsmiddelen met een CE-markering.

Artikel 7.2a. Definitie keuring.

Afdeling 2. Algemene voorschriften.

Artikel 7.3. Geschiktheid arbeidsmiddelen.

Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.

Artikel 7.8. Verlichting.

Artikel 7.9. Hoge en lage temperatuur.

Artikel 7.10. Alarmsignalen.

Artikel 7.11. Loskoppelen arbeidsmiddel.

Artikel 7.11a. Voorlichting.

Artikel 7.12. Schakelbepaling.

Afdeling 3. Arbeidsmiddelen met een bedieningssysteem.

Artikel 7.13. Bedieningssystemen.

Artikel 7.14. In werking stellen van arbeidsmiddelen.

Artikel 7.15. Stopzetten van arbeidsmiddelen.

Artikel 7.16. Noodstopvoorziening.